Elearning Blog

Velkommen til vores Blog. Her skriver vi om læring, elæring, hjernen og psykologi. Vi brænder for det vi laver og deler gerne vores viden.

Denne FAQ er et godt sted at starte hvis du vil have en hurtig forklaring på de vigtigste begreber indenfor digital læring og elearning. Hvad er digital læring? Hvad er e-læring/elearning? Hvad kan man bruge e-læring til? Hvordan afvikles e-læring? Hvad er mobil læring? Hvad er blended learning? Hvad er et Learning Management System? Hvad er et LMS? Hvad er en elearn ...

E-læring udvikles normalt med det man kalder et forfatterværktøj, på engelsk et authoring tool. Et forfatterværktøj er et værktøj hvor man kan samle tekst, lyd, billede, video i det man kunne kalde multimediepræsentationer. Man kan også lave interaktive elementer, eksempelvis quizzer og publicere indholdet til SCORM standarden. Der findes mange forskellige forfatterværktøjer. O ...

Hos Elearning Specialist har vi arbejdet med Articulate Storyline siden den første version kom på markedet i 2012. I løbet at den tid har vi selvfølgelig gjort os nogle erfaringer - som vi gerne vil dele med dig. Derfor har vi artikel samlet nogle af de vigtigste tips til at gøre dette lettere at arbejde med Articulate Storyline. Lave en god player - og gem den. Når du skal des ...

Articulate Storyline er et af de mest brugte værktøjer til at producere e-læring. Og det med god grund. Det er meget nemt at bruge og er baseret på den samme brugergrænseflade de fleste kender fra PowerPoint. I denne artikel har vi samlet en række links der kan hjælpe dig med at komme godt i gang med Articulate Storyline. Vi har både samlet links til sider hvor du kan lære a ...

Den vigtigste teori, du har brug for at kende om menneskelig adfærd og læring, er selvbestemmelsesteorien (SDT) af Deci & Ryan. Selvbestemmelsesteorien handler om menneskelig motivation. Hvis du forstår konsekvenserne af SDT, kan du begynde at behandle mennesker på en måde, der øger deres motivation til at præstere og til at lære. Selvbestemmelsesteorien er et yderst releva ...

I en artikel på Videnskab.dk skriver Louise Klinge om, hvordan selvbestemmelsesteoriens (SDT) tre parametre selvbestemmelse, kompetence og samhørighed påvirker elevers motivation i praksis. Du finder artiklen ”Tre psykologiske behov er afgørende for skoleelevers trivsel og læring” her:  http://videnskab.dk/kultur-samfund/tre-psykologiske-behov-er-afgorende-skoleelevers-trivsel- ...

Jeg har lavet elearning siden tidernes morgen😊. En af de ”sandheder” jeg har hørt til bevidstløshed igennem alle årene er, at hvis man skal lave motiverende elearning, så skal man sørge for, at det er interaktivt. Interaktive elementer i elearning kan bruges til at skabe variation i formidlingen, og dermed være med til at gøre indholdet mere spændende, men man skal passe på, a ...

Jeg har lavet en matrix til at kategorisere forskellige læringsmetoder. Dette har jeg gjort for bedre at kunne tale om karakteristika ved de forskellige kategorier uden at skulle gå alt for meget i detaljer i de enkelte metoder.Matrixen har to akser. På den ene akse har vi envejskommunikation i den ende og tovejskommunikation i den anden. På den anden akse kan vi se, om kommuni ...

Når man designer læringsforløb, bør metoden og mediet ikke være den beslutning man træffer først. Det der er afgørende er: Hvem er målgruppen? Er der mere end én målgruppe? (Pro-tip: det er der ofte:-)) Hvad kan, eller ved, målgruppen nu, og hvad skal de lære? Hvad er målgruppens baggrund og motivation for at lære? Hvilken kontekst skal læringen indgå i? Hvornår og hvordan ska ...

Der kommer hyppigt nye ”smarte” måder at iscenesætte og markedsføre læring på. Typisk beskriver de i virkeligheden ikke en ny måde at lære på, men en ny måde at formidle information på, og måske også en metode til at give modtageren af budskabet mulighed for at reflektere over informationen.  Eksempler kunne være e-learning/e-læring, digital læring, gamification, adaptiv læring ...