”SKÆVE” OPGAVER

Vi har i løbet af de sidste 20 år løst en række opgaver der falder uden for det man kan kalde normalområdet indenfor e-learning i virksomheder.

Fælles for dem alle er at det handler om læring, og vi har kombinereret didaktik med forretningsforståelse - for at lave løsninger der er lidt ud over det sædvanlige. Nogle løsninger har været klasserumsundervisning, andre blended learning, og nogle har være digital læring.

Line

Her er nogle eksempler sådanne opgaver:

Udvikling af fagplaner

Opgaven gik ud på at udvikle og dokumentere fagplaner der beskrev hvilke kompetencer skulle mestres for at kunne forskellige opgaver, hvordan opgaven var dokumenteret og hvordan man kunne verificere at medarbejderne havde opnået de nødvendige kompetencer. Dette skete i samarbejde med forskellig tekniske indholdseksperter

Udvikling af klasserumsundervisning til virksomhed

Opgaven gik ud på at udvikle klasserumsundervisning til en større dansk virksomhed. Opgaven omfattede opsætning af læringsmål, didaktisk bearbejdning af teknisk materiale og meget. Leverance bestod blandt andet i lærerplaner, slides, øvelser (f.eks. faglige brætspil) og evalueringsspørgsmål.

Kinesere lærer at udvikle e-learning

Opgaven gik ud på at uddanne og inspirere medarbejdere i kinesiske organisationer til selv at blive i stand til at udvikle (bedre) e-learning. Vores engagement i projektet strakte sig over en periode på 18 måneder hvor vi i forbindelse med ophold i Kina afholdte flere workshops og talte til konferencer.

Arrow


Vi har også hjulpet med rekruttering af medarbejdere og meget andet.

Har du et problem der handler om læring, så kontakt os og lad os få en snak om det. 

Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen med dig omkring fagplanerne. Udover at du har leveret et antal fagplaner, så har jeg lært rigtig meget om, hvordan man skriver en fagplan, så den bliver et brugbart redskab, når vi skal uddanne vores medarbejdere. Erfaringerne fra dette samarbejde er meget brugbare i fremtiden.