Sådan laver du gode spørgsmål til e-learning

Synes du også at det er svært at lave gode spørgsmål til e-learning? Kæmper du også med at finde gode forkerte svarmuligheder?  Her er 10 tips du kan bruge nu til at lave gode spørgsmål til e-learning.

Test, quizzer og spørgsmål spiller en afgørende rolle inden for digital læring

Test, quizzer og spørgsmål spiller en afgørende rolle inden for digital læring, da de tjener to primære formål.

 • De giver deltagerne mulighed for at reflektere over det lærte. Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er interaktionen i sig selv, der fører til læring, men refleksionen over interaktionen og den feedback, der følger med.
 • For det andet bruges testene til at teste deltagerens forståelse af emnet og sikre, at de har lært det, de skulle. Disse testresultater bruges også til at måle og dokumentere viden, hvilket er værdifuldt for både undervisere og elever.

Hvis formålet med spørgsmålet er at fremme refleksion og læring, er det vigtigt, at der er en reel mulighed for at fejle, da det er gennem korrigerende læring af vores fejlforståelser, at vi virkelig lærer. Derfor er det også afgørende at give feedback, der forklarer, hvorfor et svar er forkert, så deltagerne kan forstå deres fejl og lære af dem.

Mål forståelse frem for hukommelse

Desværre består alt for mange tests af enkle multiple-choice spørgsmål med et tydeligt rigtigt svar og tre åbenlyst forkerte svar.

En vigtig nøglefaktor ved udformningen af spørgsmål er at fokusere på at måle forståelse snarere end bare hukommelse. I stedet for at teste deltagerens evne til at huske information fra tidligere, bør testene rette sig mod at måle deltagerens forståelse af emnet og deres evne til at anvende den nye viden på en meningsfuld måde.

Sikring af overholdelse og validitet

Det er også vigtigt at overveje, om testen skal bruges til at sikre overholdelse af bestemte retningslinjer eller krav. I så fald er det afgørende at sikre, at testen er valid og måler, hvad den skal. En test bør ikke bare give indtryk af overholdelse, men faktisk sikre, at deltageren har den nødvendige viden og færdigheder til at opfylde kravene.

Udforsk forskellige typer opgaver til interaktiv læring

Udover multiple-choice spørgsmål findes der også andre typer opgaver, såsom "drag and drop", hvor deltagerne skal trække objekter hen på andre objekter eller områder på skærmen, og "hotspot" spørgsmål, hvor de skal klikke på det rigtige sted på et billede eller skærmbillede. Drag and drop opgaver skal man trække objekter hen på andre objekter eller områder på skærmen. Det kan være rigtigt gode hvor det der skal forstås, forholder sig rumligt til hinanden – og at det derfor giver mening at brugeren skal svare ved at placere noget rumlig. Alt for ofte bliver Drag and drop dog brugt til at sortere ting i kasser med ”rigtig” og ”forkert” – det tror jeg ikke rigtigt at brugerne lærer ret meget ved. Det bliver mere interaktion for interaktionens skyld end egentlig refleksion. "hotspot" spørgsmål er kan især være nyttige hvis brugeren skal lære at betjene software eller maskiner.

Sådan laver du gode multiple-choice spørgsmål til e-learning

I det følgende vil jeg fokusere på multiple-choice spørgsmål, da det er den mest udbredte type opgave inden for digital læring. Jeg vil give trin og tips til at skabe gode multiple-choice spørgsmål, der evaluerer deltagerens viden og forståelse præcist og effektivt. Jeg vil også nævne nogle typiske faldgruber og fejl, der skal undgås for at sikre, at testene er af høj kvalitet og fremmer en dybere forståelse hos deltagerne.

Hav klart definerede læringsmål

Start med klart at definere de specifikke læringsmål, du ønsker at evaluere. Vær præcis med, hvilke vigtige koncepter eller færdigheder deltagerne skal demonstrere.

Eksempel - Emne: Matematik

Læringsmål: Forståelse af geometriske figurer.

Spørgsmål: Hvad er arealet af en cirkel?

 1. Længden af cirklens omkreds
 2. Arealet af cirklens diameter
 3. π gange radius i anden (Korrekt svar)
 4. Halvdelen af cirklens radius

Forklaring: Det klart definerede læringsmål er forståelse af geometriske figurer, specifikt cirkler. Det rigtige svar (C) repræsenterer det korrekte arealet af en cirkel, hvilket evaluerer deltagerens viden om det specifikke koncept.

Formulér klare og præcise spørgsmål

Skriv spørgsmålene klart og tydeligt, så de er nemme at forstå for deltagerne. Undgå unødvendig kompleksitet eller dobbeltbetydende formuleringer, der kan forvirre deltagerne.

Eksempel - Emne: Historie

Spørgsmål: Hvornår blev USA uafhængigt?

 1. 1776 (Korrekt svar)
 2. 1492
 3. 1865
 4. 1914

Forklaring: Spørgsmålet er formuleret klart og præcist uden nogen tvetydighed. Deltageren kan let identificere, at svaret er (A) 1776, som er året for USA's uafhængighed. I øvrigt er svaret 1492 et eksempel på at bruge tæt relaterede begreber som distraktor (forkert svarmulighed), da 1492 er det år Christoffer Columbus opdagede Amerika

Overvej forskellige sværhedsgrader

Bland spørgsmål med forskellige sværhedsgrader, så du kan evaluere deltagerens viden på forskellige niveauer. Inkluder nemme, moderate og udfordrende spørgsmål for at få en nuanceret vurdering.

Eksempel - Emne: Biologi

Læringsmål: Forståelse af cellestruktur.

Spørgsmål 1: Hvilken del af cellen er ansvarlig for produktionen af energi?

 1. A) Cellemembranen
 2. B) Cellekernen
 3. C) Mitokondrierne (Korrekt svar)
 4. D) Ribosomerne

Spørgsmål 2: Hvilken del af cellen styrer alle celleaktiviteter og indeholder DNA?

 1. A) Cellemembranen
 2. B) Cellekernen (Korrekt svar)
 3. C) Mitokondrierne
 4. D) Ribosomerne

Forklaring: Spørgsmål 1 er et moderat svært spørgsmål, der tester deltagerens viden om, hvilken del af cellen der producerer energi. Spørgsmål 2 er nemmere, da det tester basal viden om cellestrukturen og det rigtige svar er mere indlysende.

Integrer cases og scenarier

Skab multiple-choice spørgsmål, der præsenterer deltagerne for realistiske cases eller dilemmaer, hvor de skal vælge mellem forskellige handlinger baseret på deres viden og forståelse.

Eksempel: Sagsbehandling, afgørelser.

Spørgsmål: Karen, der er pensionist, ringer til Anders, sagsbehandler, og beder om hjemmehjælp. Anders lover at videregive hendes ønske til visitationen. Samtidig diskuterer de muligheden for tilskud til tandbehandling på grund af Karens knækkede tand. Anders vurderer, at det kun er et mindre problem og informerer Karen om, at det ikke er relevant med hjælp på nuværende tidspunkt. Han forsikrer hende om, at hun vil høre mere fra visitationen om hjemmehjælp.

Dagen efter ringer Karen til Anders for at spørge, om han har truffet en afgørelse i sagen.

Hvad skal Anders svare Karen?

 1. A) At Karen som nævnt vil høre fra visitationen, og at der endnu ikke er truffet afgørelse i sagen.
 2. B) At han og Karen blot har talt i telefon sammen, og at en afgørelse vil blive kommunikeret skriftligt.
 3. C) At der ikke er truffet en afgørelse vedrørende hjemmehjælp, men at han har taget en mundtlig afgørelse vedrørende tilskud til tandbehandling. (Korrekt)

Forklaring: Alle tre udsagn er realistiske og mulige reaktioner fra sagsbehandleren, Anders, når Karen ringer og beder om hjemmehjælp.  For at vælge den korrekte reaktion kræver det indsigt i fagområdet og forståelse af, hvordan man bedst håndterer lignende situationer. Den rette beslutning er at vælge mulighed C, hvor Anders forklarer, at der endnu ikke er truffet en afgørelse vedrørende hjemmehjælp, men at han har taget en mundtlig afgørelse vedrørende tilskud til tandbehandling.

Undgå at lave spørgsmål hvor de forkerte handlemuligheder er urealistiske eller indlysende forkerte.

Her er et eksempel på en mindre god case:

Eksempel: Miljø

Spørgsmål: Du arbejder som projektleder og er i gang med at planlægge et større projekt, som din virksomhed har vundet. Du har netop modtaget to tilbud pr. mail, hvor du kan se, at der er stor forskel på prisen.

Det ene produkt er miljøcertificeret og er det dyreste produkt, mens det andet produkt ikke er miljøcertificeret, men er det billigste.

Hvad gør du?

 1. Jeg vælger det billigste produkt.
 2. Jeg vælger det miljøcertificerede produkt.
 3. Jeg går i dialog med rådgiveren eller kollegerne, om hvilke forventninger de har til materialerne. (Rigtigt)

Forklaring: Alle tre udsagn er realistiske, men det er ret oplagt at det er C der er rigtig.

Overvej om du skal bruge en spørgsmålsbank

Hvis du har brug for at oprette mange spørgsmål til en omfattende test eller træningssession, kan du overveje at oprette en spørgsmålsbank  ("question pool"). En spørgsmålsbank er en samling af flere spørgsmål, der er relevante for det pågældende emne. Når deltagerne tager testen, vil de blive præsenteret for et tilfældigt udvalg af spørgsmål fra denne spørgsmålsbank.

Fordelen ved at bruge en spørgsmålsbank er, at det varierer spørgsmålene for hver deltager, hvilket gør det sværere for dem at snyde ved at dele svar med andre. Det reducerer også muligheden for, at deltagerne får kendskab til de præcise spørgsmål på forhånd og dermed undgår at lære emnet ordentligt.

Ved at følge de førnævnte trin og tips kan du sikre, at de spørgsmål, du opretter, er af høj kvalitet og nøjagtigt evaluerer deltagerens viden og færdigheder. Ved at inkludere realistiske svarmuligheder og undgå tvetydighed kan du fremme en dybere forståelse hos deltagerne. Vær altid åben for feedback og evaluering for at forbedre spørgsmålene løbende og optimere deres effektivitet i undervisning og læringssammenhænge.

Tips til at finde på gode forkerte svarmuligheder

Adressér typiske misforståelser og fejl i forbindelse med emnet.

Introducér tæt relaterede begreber, der kræver en præcis differentiering.

Brug populære misforståelser eller misinformerende oplysninger som distraktorer (forkerte svarmuligheder).

Emne: Historie

Spørgsmål: Hvem var den første præsident i USA?

 1. A) Thomas Jefferson
 2. B) George Washington (Korrekt svar)
 3. C) Abraham Lincoln
 4. D) Franklin D. Roosevelt

Forklaring: Distraktorerne (A, C og D) var alle præsidenter i USA, men de var ikke de første. Det korrekte svar (B) er George Washington, der var den første præsident i USA og spillede en afgørende rolle i landets tidlige historie. Hvis jeg havde brugt nyere præsidenter som Barack Obama ville han skille sig ud og være åbenlyst forkert.

Inkluder typiske fejl

Identificer de mest almindelige misforståelser omkring emnet og brug dem som distraktorer. Dette giver mulighed for at korrigere deltagernes fejlopfattelser gennem læring.

Eksempel:

Hvad er hovedstaden i Australien?

 1. A) Sydney
 2. B) Melbourne
 3. C) Canberra (Korrekt svar)
 4. D) Brisbane

Forklaring: Dette eksempel fokuserer på at identificere Australiens hovedstad. Ved at inkludere distraktorer som Sydney og Melbourne, som ofte fejlagtigt betragtes som Australiens hovedstæder, udfordres deltagerne til at korrigere deres fejlopfattelser og opnå en korrekt forståelse af, at Canberra er landets faktiske hovedstad.

Hvis du ikke kan finde på gode distraktorer bør du gentænke spørgsmålet og skrive det om.

Faldgruber og fejl at undgå ved udformning af multiple-choice spørgsmål

Vag eller tvetydig formulering

Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem et atom og et molekyle?

Forklaring: Dette spørgsmål er tvetydigt, da forskellen mellem atomer og molekyler ikke er klart defineret. Deltagerne vil blive forvirrede over, hvad de skal svare, da spørgsmålet ikke præciserer en bestemt forskel.

Ledende formulering

Spørgsmål: Hvorfor er smartphones den bedste form for mobilteknologi?

Forklaring: Dette spørgsmål er ledende, da det allerede angiver, at smartphones er den bedste form for mobilteknologi. Det bør undgås at introducere en holdning eller præferencer i spørgsmålet.

For komplekse sætninger

Spørgsmål: Hvis det antages, at en person har købt to æbler og et pære, og prisen på hvert æble er 10 kr. og pæren er 15 kr., hvor meget har personen betalt i alt?

Forklaring: Dette spørgsmål er for komplekst med lange sætninger og flere elementer, hvilket kan forvirre deltagerne. Det er bedre at opdele spørgsmålet i mindre dele for at gøre det mere håndterbart.

For nemt eller åbenlyst svar

Spørgsmål: Hvad er hovedstaden i Frankrig?

 1. A) Berlin
 2. B) Madrid
 3. C) Rom
 4. D) Paris (Korrekt svar)

Forklaring: Dette spørgsmål er for let, da det rigtige svar (D) er åbenlyst. Det tester ikke deltagerens viden, men kun deres hukommelse af velkendte oplysninger.

For mange negative formuleringer

Spørgsmål: Hvad er ikke en egenskab af en metallegering?

 1. A) Fleksibel
 2. B) Ledende (Korrekt svar)
 3. C) Hård
 4. D) Holdbar

Forklaring: Dette spørgsmål indeholder en negativ formulering, hvilket kan forvirre deltageren. Det er bedre at formulere spørgsmålet positivt og spørge om en egenskab af en metallegering.

Undgå spørgsmål svarmulighederne ”alle af ovenstående” eller ”ingen af ovenstående”

Når du designer multiple-choice spørgsmål, er det vigtigt at undgå at inkludere flere korrekte svar eller svarmuligheder, der repræsenterer alle muligheder eller ingen muligheder. Disse typer af spørgsmål kan skabe forvirring og gøre det svært at give konstruktiv feedback til deltagerne. Det er bedre at skabe klare og præcise spørgsmål med veldefinerede svarmuligheder for at opnå en mere effektiv læringsoplevelse.

Eksempel: Hvilke af følgende er hovedstæder i Skandinavien?

 1. A) Stockholm
 2. B) Oslo
 3. C) København
 4. D) Helsinki
 5. E) Alle af ovenstående

Forklaring: Dette eksempel inkluderer "Alle af ovenstående" som en svarmulighed, hvilket skaber en situation med flere korrekte svar. Da Stockholm, Oslo, København og Helsinki alle er hovedstæder i forskellige skandinaviske lande, er det ukorrekt at have en svarmulighed, der inkluderer dem alle. Dette skaber forvirring for deltagerne og vanskeliggør feedbackprocessen.

Undgå at bruge spørgsmål hvor der er flere korrekte svarmuligheder.

Eksempel: Hvilke af følgende er hovedstæder i Skandinavien?

 1. A) Stockholm
 2. B) Rom
 3. C) København
 4. D) Paris

Forklaring: Når der er flere korrekte svar, kan det være svært at give præcis feedback til deltagerne. Det kan være uklart, hvad deres viden er, hvis de vælger et af de korrekte svar, men ikke alle. Forestil dig at brugeren svarer A og D, dvs. en rigtigt og en forkert? Hvad skal feedbacken være? Og hvordan skal spørgsmålet scores? Er det helt forkert eller skal man have et halvt point?

Undgå at have den længste svarmulighed som den korrekte.

Som en sjov detalje vil jeg nævne at der min erfaring meget ofte er den svarmulighed der er længst der er den rigtige i de fleste multiple choice opgaver. Sikkert fordi man skal tage højde for at virkeligheden er kompliceret.

Opsummering

At skabe velstrukturerede og meningsfulde multiple-choice spørgsmål er afgørende for at evaluere deltagerens viden og forståelse effektivt.

Her er nogle vigtige punkter at huske:

 1. Definér klart dine læringsmål for at evaluere deltagerens viden om specifikke koncepter eller færdigheder.
 2. Formulér spørgsmålene klart og præcist for at undgå forvirring og dobbeltbetydende formuleringer.
 3. Inkluder spørgsmål med forskellige sværhedsgrader for at få en nuanceret vurdering af deltagerens viden.
 4. Undgå bias og ledetråde i spørgsmålene og hold dem objektive.
 5. Integrer realistiske cases og scenarier for at udfordre deltagerne til at anvende deres viden i en praktisk sammenhæng.
 6. Overvej at oprette en spørgsmålsbank for at variere spørgsmålene og reducere muligheden for snyd.
 7. Adressér typiske misforståelser og fejl ved at inkludere relevante distraktorer.
 8. Undgå vag eller tvetydig formulering, for komplekse sætninger og for nemt eller åbenlyst svar.
 9. Vær forsigtig med at have flere korrekte svarmuligheder eller svarmulighederne "alle af ovenstående" eller "ingen af ovenstående".
 10. Husk altid at revidere og forbedre dine spørgsmål baseret på feedback og evaluering for at optimere deres effektivitet.

Ved at følge disse retningslinjer kan du skabe multiple-choice spørgsmål, der er af høj kvalitet, nøjagtigt evaluerer deltagerens viden og færdigheder og giver værdifulde data til at informere undervisning og læring. Vær altid åben for feedback og evaluering for at forbedre spørgsmålene løbende og skabe en mere effektiv læringsoplevelse.

Om forfatteren