Kreativ højre og logisk venstre hjernehalvdel?

Hjernen er ikke opdelt i en kreativ højre halvdel og logisk venstre halvdel

Hjernen kan opdeles i to halvdele: højre og venstre hjernehalvdel.

Synscenteret i højre hjerne side tager sig af synsindtryk fra venstre øje, og venstre side tager sig af højre øje, og sådan er de forskellige funktioner dubleret i begge hjernehalvdele - med visse variationer. Højre og venstre hjernehalvdel er forbundet af en struktur, der hedder corpus callosum, som sørger for, at de to halvdele ”taler sammen”.  

Der er også forskelle på de to hjernehalvdele, men ikke som en populær myte påstår:

Du har sikkert hørt, at den højre halvdel er kreativ, og venstre halvdel er logisk?

Det kan endda være, at du har genfortalt det til andre?  Det har jeg desværre selv gjort - i den tro, at det var sandt. En google søgning på: ’hjerne højre kreativ venstre logik halvdel’ giver ca. 10.200 resultater, så noget tyder på, at der er mange, der tror på teorien.

(På engelsk kaldes teorien for brain hemispheric lateralization og en google søgning på ’hemispheric brain lateralization myth’ giver 52.900 resultater.)

Teorien påstår, at de centre, der styrer vores ”matematiske sans” findes i venstre hjernehalvdel, og at det der styrer kreativitet og intuition findes i højre hjernehalvdel.  Teorien påstår også, at venstre halvdel bruger logik og er detaljeorienteret og højre halvdel er følelsesmæssig og helhedsorienteret. Og sådan kan man blive ved med en lang række ting, der påstås findes i enten den ene eller anden hjernehalvdel. Det påstås også, at personer har en dominant hjernehalvdel, og at en persons stærke sider og væremåde i høj grad vil være præget af hjernedominansen.

Her kan du se et skema over den påståede opdeling. (Kilde: http://www.dysleksi-i-fokus.dk/index.php/hvad-er-ordblindhed-og-dysleksi/hjernens-funktion.)

Venstre hjernehalvdel: 
"Den logiske hjerne"

 

Højre hjernehalvdel: 
"Den kreative hjerne"

 

Styrer højre side af kroppen
Bruger logik
Detaljeorienteret 
Ord og sprog
Nutid og fortid
Matematik og forskning
Viden
Kender navne på ting
Analytisk 
Laver strategier
Praktisk

Styrer venstre side af kroppen 
Bruger følelser
Helhedsorienteret
Billeddannelse
Nutid og fremtid 
Filosofi og kunst
Tro
Kender tings funktioner
Fantasifuld
Ser muligheder
Impulsiv


Grundlaget for teorien opstod formentligt i midten af 1800-tallet, da to neurologer, Broca og Wernicke, opdagede, at patienter, der havde svært ved at kommunikere havde skader i et område, der hedder venstre temporal lobe. Så de foreslog, at sprog blev styret i venstre side af hjernen. Det svarer til at konkludere at en fodboldangriber er ene-ansvarlige for alle mål der bliver scoret i en foldboldkamp, og at alle de andre medspillere ingen indflydelse har på hvor mange mål der scores.  Det er rigtigt at venstre temporal lobe medvirker til at styre sprog, men nu ved man at de fleste funktioner i hjernen sker i et samspil mellem mange områder i hjernen, og at deres ide var for simpel. 

Desværre blev deres ide blev vel taget imod af forfatteren (ikke videnskabsmanden!) Robert Louis Stevenson, der tog den et - langt - skridt videre og introducerede ideen om en logisk venstre hjernehalvdel, der konkurrerede med en følelsesmæssig højre hjernehalvdel, repræsenteret med hans figurerer Dr. Jekyll og Mr. Hyde. 

Det må siges at være noget af en videnskabelig overfortolkning. 

I 1960’erne undersøgte forskeren Roger Sperry split brain-patienter. Det var epilepsipatienter, der havde fået skåret forbindelserne imellem de to hjernehalvdele, corpus callosum, over. Sperry fandt på den baggrund ud af, at forskellige opgaver blev løst i forskellige halvdele af hjernen. Blandt andet fandt han, at venstre side af hjernen tager sig af analytiske og verbale opgaver, og højre tager sig af rumlig opfattelse og bidrager med emotionel kontekst til sprog. Der er et stykke vej til at konkludere, at det også forholder sig på samme måde i raske, intakte hjerner.

Det ER rigtigt, at der er forskel på højre og venstre hjernehalvdel. Men kreativ-højre/logisk-venstre hjernehalvdel teorien er alt for simplificeret: de fleste processer i hjernen sker i et samspil mellem mange andre områder i hjernen. 

Der er heller ikke noget forskning, der tyder på, at vi har en præference for at bruge enten den ene eller anden halvdel af hjernen – tværtimod. Der er faktisk forskning der peger på, at der er sammenhæng mellem, hvor mange forbindelser vi har imellem forskellige områder i hjernen - eksempelvis imellem højre og venstre hjernehalvdel - og på, hvor kreative vi er. Kilde: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201702/highly-creative-people-have-well-connected-brain-hemispheres

Det er faktisk også værd at anfægte om en skelnen mellem følelser og logik er rigtigt. På overfladen er denne skelnen velkendt og lyder meget fornuftigt, men moderne neuroforskning viser at vi faktisk bruger vores følelser til at træffe det vi kalder "rationelle" beslutninger. 

I mine øjne er teorien om en kreativ højre halvdel og logisk venstre halvdel psudovidenskab der ikke har nogen praktisk anvendelse. 

Har du lyst til at lære mere?

Måske kunne du være interesseret i vores Kursus i (digital) didaktik - Lær at designe god læring.

På kurset lærer du at udvikle læring, der fanger dine modtageres opmærksomhed og arbejder med deres motivation for at lære. Kurset er også til dig der der underviser i et  klasseværelse, eller online og trænger til en faglig booster.

 

 

Har du lyst til at lære mere om hjernen og myter?

Hvis du er interesseret i videnskab, læring og hjernemyter vil disse artikler sikkert interessere dig.

Hvis du er interesseret i motivation og læring kan disse artikler måske interessere dig.

Om forfatteren