Udvikling af skræddersyet e-læring for Horten og Karnov

Horten og Karnov valgte ElearningSpecialist som leverandør til udviklingen af e-learning-kurset ”Offentligt ansat A-Z".

”Undskyld, jeg skriver langt. Jeg har ikke tid til at skrive kort.”


Blaise Pascal (1623- 1662)

Et vellykket og frugtbart samarbejde

Horten henvendte sig til os med et koncept, de allerede havde fået udviklet af en anden leverandør. Vi bød ind med en overordnet simplificering af design, struktur og læringsdesign, da vi mente, det ville være mere brugervenligt, give et bedre læringsudbytte og ovenikøbet også blive billigere i produktion.
Horten tog imod vores feedback og bød også selv ind med gode input. Horten er kræsne, når det kommer til kvalitet, og det dejligt, for det er i med- og modspillet, at det bedste indhold udvikles. 

 

”Testimonials er normalvis ikke noget, man giver sine kunder. Men vi vil gerne kvittere for et godt projekt med Horten og Karnov og takke for kompetent, behageligt og professionelt samarbejde. Vi er superstolte af det produkt, vi har udviklet sammen.”


Tomas Lund, ElearningSpecialist

 

E-learning prototype gav frihed til at forfine udtrykket

Der var en del interessenter i projektet, og derfor besluttede vi sammen med kunden at udvikle en prototype af modulet. Med den fremgangsmåde kunne vi få feedback på både selve designet og læringsdesignet, inden vi implementerede hele projektet. Samtidig fik vi større frihed til at eksperimentere og forfine udtrykket - uden omfattende omkostninger. Der blev brugt en del tid på at optimere det visuelle udtryk og indholdet var skåret ind til benet, og på at sikre at spørgsmålene både var realistiske - og svære nok.

Den endelige løsning er i høj grad er resultatet af et godt samarbejde.

”Som advokathus har vi særdeles høje krav til kvalitet og formidling i vores undervisningsmaterialer. I arbejdet med e-learning-kurset "Offentligt ansat A-Z" viste ElearningSpecialist sig som en både lydhør, engageret og meget kompetent sparringspartner, der med stor seriøsitet og en løsningsorienteret tilgang var med til at oversætte vores ønsker til det færdige produkt. Resultatet er et topprofessionelt e-learningkursus.”


Anne Krull, senior kommunikationsrådgiver, Horten

Fokus på relevant indhold og god formidling

Projektet er udformet i et klassisk e-learningsformat, hvor fokus er lagt på et enkelt udtryk, relevant indhold og god formidling. Løsningen er videobaseret, hvor en dygtig fortæller formidler levende om et emne - uden for mange dikkedarer. Videoen er beriget med animationer for at understrege de vigtigste pointer. Hvert emne har én video, og hvert emne er fulgt op af en interaktiv opgave, hvor brugere skal forholde sig til en case. Afslutningsvis testes brugeren med 10 cases, han eller hun skal svare på.

Offentligt ansat

Spørgsmål

Du kan se en demo af kurset her: https://vimeo.com/524828366

 

Cheat sheet fastholder læring

For at understøtte læringsprocessen under kurset og fastholde den lærte viden efter kurset, udviklede vi et såkaldt ”cheat-sheet” med de vigtigste pointer til hvert emne. Det hele blev samlet i en i PDF, og brugeren fik linket til PDF’en umiddelbart inden den afsluttende test, så de både kunne anvende informationerne deri under testen, og efterfølgende også bruge det som en tjekliste til beslutningsstøtte efter kurset.

Cheat Sheet

Til kurset udviklede vi også en menu, så kurset kan bruges som opslagsværk, og brugerne kan eksempelvis fremsøge og genbesøge et emne, de allerede har set.

Kurset er udviklet i Articulate Storyline og er SCORM 1.2 og SCORM 2004 compliant.

Som en naturlig del af vores leverance, arbejdede vi sammen med Hortens LMS-leverandør for at sikre os at det fungerede i Hortens LMS.

Du kan købe kurset her: https://onlinekurser.horten.dk/courses/offentligt-ansat-a-z/