Dubex bruger Activate LMS til IT-sikkerhed

Dubex bruger Activate LMS til at levere e-learning om Awareness inden for IT-sikkerhed til deres kunder.

Dubex skiftede fra deres eksisterende LMS efter en evaluering, som viste at det ikke levede op til de krav, de havde til let administration, automatiseret tildeling og opfølgning på læringsaktiviteter. Kravene er også høje, så det er svært at være med.

”Vi valgte først og fremmest Activate LMS, fordi den dækkede de fleste af vores behov i forhold til, at kunne levere strukturerede og automatiserede e-learningkampagner med overskuelige rapporter til vores kunder.  Vi lagde også vægt på at Activate LMS har rigtigt god understøttelse af indhold på flere sprog.

På de få parametre, hvor vi ikke helt kunne få, hvad vi søgte, har ElearningSpecialist været proaktive og ærlige fra dag 1. Sammen har vi siden arbejdet tæt med at få dækket disse behov ind og udviklet løsningen”

Christian Nedergaard Christensen, Head of Marketing and Communications at Dubex A/S

God understøttelse af sprog

Dubex har en række moduler, som de ønsker at kunne tilbyde kunderne i forskellig rækkefølge. Modulerne er på forskellige sprog, og brugeren skal naturligvis automatisk have modulerne på det sprog, der passer til ham eller hende. Samtidig ønsker Dubex kun at vedligeholde modulerne ét sted. Dubex ønsker en samlet rapport, så man kan sammenligne svarene på samme spørgsmål, selvom de er formuleret på forskellige sprog - i samme rapport.

Automatiske Workflows

Dubex tilbyder deres kunder at vælge imellem en lang række forskellige faste workflows, så de eksempelvis kan vælge et ”strengt” workflow, hvor systemet automatisk åbner op for modulerne og minder brugerne om eventuelle overskredne deadlines. På den måde sikres en høj gennemførselsprocent uden behov for manuel opfølgning i kundernes organisationer, som ellers er en tung og ressourcekrævende opgave i traditionel e-learning. I et workflow sættes rykkerne eksempelvis op således, at rykker nummer to sendes som CC til brugerens chef.

Dubex tilbyder også helt valgfri forløb uden automatisk opfølgning. Erfaring har vist, at gennemførselsgraden er meget højere på de ”strenge workflows”, men af kulturelle eller processuelle årsager har nogle kunder behov for de lette og frivilligt baserede workflows. Afklaring af dette og forventningsafstemning i forhold til gennemførselsgrad er en væsentlig del af Dubex’s onboarding-proces.

Workflows i Activate LMS bruges også til at styre kampagneeksekvering med notifikationsmails, når der f.eks.

skal udskiftes temaplakater og intranetartikler.

Dubex ønsker også, at systemet automatisk kan sende et certifikat til brugerne, når de har fuldført modulerne.

 

elearning certifikat

Ydermere har Dubex det krav, at nye kunder skal kunne opsættes på platformen i løbet af en time, forudsat at kunderne ikke ønsker specialdesignede workflows.

Activate LMS tilbyder alt dette og tillader selvfølgeligt også, at der følges op på brugerne, efterhånden som behovet opstår.

Måling og rapportering af Awareness omkring IT-sikkerhed

Dette forløb indeholder et anonymt spørgeskema, der måler den digitale adfærd og Awareness-grad omkring IT-sikkerhed både før og efter læringsaktiviteterne sættes i gang. Ud fra denne måling fastsætter Dubex en til tre KPI’er for kampagnen sammen med kunden. Efter kampagneforløbet gentages målingen. Adfærdsændringerne dokumenteres i en benchmark-rapport i LMS, der viser resultaterne fra de to spørgeskemaer i samme rapport.

Elearning Rapport

Eksterne SCORM-pakker

En anden vigtig ting for Dubex er Activate LMS’ eksterne SCORM-pakke funktion, der tillader at kunder, der ønsker at anvende deres egne LMS kan gøre det samtidig med, at det kun skal opdateres i Activate LMS. Det betyder også, at Dubex har mulighed for at lukke ned for adgangen til et modul, hvis en aftale ophører - noget der ellers ikke normalt lader sig gøre.

Single sign-on og Integration med Active Directory

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt for Dubex, at deres kunders brugere kan blive oprettet i systemet via synkronisering fra AD, samt at der mulighed for single sign-on via ADFS. Dette er en stor fordel for både administratorer og brugere. Administratorer kan altid trække opdaterede rapporter, og skal ikke bøvle med oprettelse af brugere. Synkroniseringen sikrer desuden, at nye medarbejdere ikke bliver glemt. For brugere betyder det, at de let kan komme i gang med at lære noget.

Vil du vide mere?

Dubex er en af vores seneste kunder på Activate LMS og er i hastig vækst. De presser os til at levere – på den gode måde - og vi synes, at de er knalddygtige. Dubex har blandt andet e-learning moduler om informationssikkerhed, hackerens motiver og metoder, social engineering, phishing, passwords, sikker på nettet, fysisk sikkerhed, persondata og informationssikkerhed.

Du kan læse mere om Activate LMS her.