Effektmåling af læring

I samarbejde med analysevirksomheden Insight-Inc tilbyder vi effektmåling af e-learning og anden læring. Insight-Inc har mange års erfaring med at arbejde med effektmåling inden for medarbejderudvikling, arbejdsmiljø, ledelse og meget andet.

Lad os bare sige det som det er: måling af effekt af læring kan være svært.

Det, er der svært, er at måle om medarbejderne anvender den viden de har opnået i praksis, så de opfylder de underliggende lærings- og forretningsmål.

Men det er ikke svært at spørge medarbejderne umiddelbart før og efter læring om de kan huske information de har modtaget. Det er heller ikke svært at gentage test efter en periode, f.eks. en måned eller et kvartal.

Der er ikke noget galt blot at teste viden, så længe man ved målingen viser. I det mindste kan man finde ud af om medarbejderne kan huske det de bliver præsenteret for. Hvis de ikke kan huske det, er sandsynligheden for at de kan anvende den nye viden meget lille.

Kan man forudsige effekt af læring?

Tænk hvis man kunne forudsige hvilke mennesker der ikke vil kunne huske noget af et givent læringsmateriale?

Man ville opnå tre fordele:

  • Adaptive læringsforløb hvor man kan identificere hvilket medarbejdere der ikke vil have udbytte tidligt i forløbet, og tilbyde dem alternativt læringsmateriale, der vil øge deres sandsynlighed for at lære.
  • Tidsbesparelse for medarbejdere for hvem læringsmateriale alligevel ikke vil have effekt.
  • Datadrevet læringsdesign. På baggrund af indsamlede data kan man efterfølgende designe læringsmateriale der er mest effektiv til de forskellige målgrupper.

Vi har udviklet et koncept til at undersøge hvilke parametre der kan forudsige om den enkelte bruger kan huske den information de bliver præsenteret for.  Vi kalder det: Learning Effect Prediction, LEP.

Vi kan gøre det, uden at skulle lave større ændringer i eksisterende læringsmateriale. (Hvis du synes at det lyder lidt for fantastisk, så ring til os hør mere.)

Praktik

  • Kontakt os og lad os tage en indledende samtale for at finde ud af om vi kan have gavn af hinanden.
  • Vi holder en workshop med deltagere fra din virksomhed hvor vi i samarbejde definerer målet med målingen.
  • Herefter udvikler vi forsøgsdesign. Det godkendes af jer.
  • Målingen implementeres i læringsmaterialet og afvikles med medarbejdere.
  • Når målingen er afsluttet, og data er analyseret afholdes en workshop hvor vi overleverer resultaterne.
  • Resultaterne vil herefter kunne indarbejdes i jeres fremtidige læringsmateriale.

Pris

Afhænger selvfølgelig af opgavens karakter. Men det er billigere end du tror. Du får en pris efter den indledende workshop. Indtil da er det gratis.

Bemærk at Folkene bag Insight-Inc, også, er forskere og vi kan derfor, til nogle få hurtige kunder, tilbyde målingen til stærk reduceret pris, mod at vi må få lov til at publicere en artikel på baggrund af resultaterne. Jeres virksomhed kan naturligvis være fuldstændig anonym, hvis I ønsker dette.

 

Kontakt os hvis du er interesseret i at vide mere.

 

 

 

Pst.... Vi kan også tilbyde måling af egentlig effekt i forhold til om medarbejderne opfylder de underliggende lærings- og forretningsmål. Sådanne indsigter kræver en større for-analyse end måling af viden, det kræver typisk også at vi er involveret i designfasen af læringsmaterialet. Hvis du er frisk på det, så sig endelig til.

 

Har du lyst til at vide mere?

Så læs vores blog hvor du kan blive klogere på læring, e-learning og digital læring.

I bloggen deler vi viden og prøver ikke på at sælge dig noget som helst. Basta!

 

Har du spørgsmål?  

Vi har mere end 20 års erfaring med læring, der gør en forskel, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.

Så kontakt os, og lad os hjælpe dig godt videre.