Kvalicare leverer Activate LMS til kommuner

Kvalicare leverer e-læring og learning management system (LMS) til danske kommuner – og de bruger Activate LMS til at gøre det.

Let administration, fleksibel løsning 

Med Activate LMS har Kvalicare en løsning, hvor de kan håndtere alle deres kunder i samme LMS. Det giver effektiv kursusadministration, da moduler ikke skal håndteres mange steder. Dette sker samtidig med, at de enkelte kunder har en løsning, der er helt deres egen, hvor ledere eksempelvis kan få adgang til selv at trække rapporter for lige præcis deres medarbejdere.

Kvalicare Learner Home

Automatisk Certificering

Brugerne af Kvalicare kan udskrive et Certifikat som bevis på, at de har fuldført et modul. Activate LMS gør det mulig for Kvalicare at sætte automatisk gencertificering op på et modul, således at brugere eksempelvis skal tage en certificeringstest hver tredje måned, en gang om året eller hvad der nu er passende i den pågældende situation.

 

Målrettet indhold til brugerne

Activate LMS understøtter automatisk tildeling af e-læringsmoduler til forskellige målgrupper, og da Kvalicare også hjælper deres kunder med at tildele kurser og følge op, sparer de meget tid, der ellers skulle være brugt på administration.

Kvalicare bruger Activate LMS til at kunne målrette indhold til henholdsvis mobile enheder og almindelige computere. På den måde kan Kvalicare servicere brugere ”i marken” med mobile opslagsværker og små værktøjer, der kan bruges til eksempelvis at vurdere borgeres helbred efter kliniske retningslinjer.

Rapportering og benchmarking

Kvalicare bruger også Activate LMS til sikker dataopsamling og rapportering forbindelse med analyse og benchmarking.

Let at bruge

Activate LMS er super enkel for brugerne at bruge. Log på – et klik og de er i gang med at tage e-læring.

Robust platform

Kvalicare og ElearningSpecialist har nu samarbejdet 8 år. Kvalicare er en af den slags kunder, hvor vores fremgang har fulgtes ad, og hvor vi har et tæt og effektivt samarbejde, præget af tillid.

Activate LMS er igennem årene blevet anvendt af en meget bred, og ikke altid særligt IT erfaren målgruppe. Derfor er Activate LMS let at bruge, og er optimeret til de forskellige brugere og deres forudsætninger/IT kompetencer. Derudover giver Activate LMS mulighed for, at brugerne kan hjælpe sig selv, hvis de har problemer. Kvalicare har da også en relativt lille supportbyrde, når man tænker på, hvor mange mennesker der bruger platformen.

Specialudviklede funktioner

Vi har gennem årene udviklet mange funktioner til Activate LMS for at tilgodese særlige behov fra KvaliCare. Eksempelvis har vi udviklet en funktion til Activate LMS, hvorved man med samme elæringsmoduler kan tilbyde links til materiale, der er fuldstændig tilpasset den enkelte kunde. Smart ikke?

Eksterne SCORM-pakker

Kvalicare bruger Activate LMS’ Eksterne SCORM-pakke funktion. Det gør det muligt at levere elæringsmoduler (SCORM pakker) til kunder, der ønsker at anvende deres egne LMS - samtidig med at det kun skal opdateres i Activate LMS. Det betyder også, at Kvalicare har mulighed for at lukke ned for adgangen til et modul, hvis en aftale ophører - noget der eller ikke normalt lader sig gøre.

Single Sign-on og Integration med AD

Kvalicare kan leveres med brugere oprettet i systemet via synkronisering fra AD, samt single sign on via ADFS. Dette er en stor fordel for både administratorer og brugere. Administratorer kan altid trække opdaterede rapporter, og skal ikke bøvle med oprettelse af brugere. Synkroniseringen sikrer også, at nye medarbejdere ikke bliver glemt. For brugere betyder det, at de let kan komme i gang med at lære noget.

Mere om Kvalicare

Kvalicare leverer e-lærings ydelser inden for sundhedsområdet fortrinsvis indenfor ældreplejen.

Kvalicare designer og udvikler selv deres e-læring moduler i Articulate Storyline.  E-læringen bliver udviklet af sundhedsfagligpersonale i samarbejde med erfarne undervisere. Du kan læse mere om KvaliCare her: https://www.kvalicare.dk/

Kvalicare tilbyder blandt andet e-læring om følgende emner: Bensår, Blodsukkermåling, Diabetiske fodsår, KOL, Tryksår, Sårbehandling, Smertebehandling, Hudpleje, Ernæringsvurdering, Dysfagi, Forebyggelige indlæggelser, Faldforebyggelse, Mund og tandpleje, Medicinadministration, Rehabilitation og meget mere. E-læringen findes i udgaver, der er tilpasset forskellige målgrupper (eks SPL, SSA og SSH)

Du kan læse mere om Kvalicares e-læringsmoduler her: https://www.kvalicare.dk/produkter/kvalicare-e-learning/

Hmmm... Hvad nu?

Vi håber at du har set noget du synes var din tid værd og får lyst til at høre mere om hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi har knap 20 års erfaring indenfor læring, der gør en forskel, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.  Giv os et kald på 86 18 48 66 og lad os hjælpe dig godt videre.