Dubex bruger Activate LMS til IT sikkerhed

Dubex bruger Activate LMS til at levere elearning om Awareness inden for IT-sikkerhed til deres kunder.


Dubex skiftede fra deres eksisterende LMS, efter en evaluering viste at det ikke levede op til de krav de havde til let administration og automatiseret tildeling og opfølgning på læringsaktiviteter. Kravene er også høje, så det er svært at være med.

Dubex awareness LMS forside

God understøttelse af sprog

Dubex har en har en række moduler, som de vil kunne tilbyde kunderne i forskellig rækkefølge. Modulerne er på forskellige sprog og brugeren skal naturligvis automatisk have modulerne på det sprog, der passer til ham eller hende. Samtidig vil Dubex kun vedligeholde modulerne ét sted.
Dubex ønskede en samlet rapport således at man kan sammenligne svar på samme spørgsmål, men formuleret på forskellige sprog - i samme rapport.

Automatiske Workflows

Dubex tilbyder deres kunder at vælge imellem en lang række forskellige faste workflows således at de eksempelvis kan vælge et ”strengt” workflow, hvor systemet automatisk åbner op for modulerne, og minder brugerne om eventuelle overskredne deadlines. På den måde sikres en høj gennemførselsprocent uden behov for manuel opfølgning i kundernes organisationer, som ellers er en tung og ressourcekrævende opgave i traditionel elearning. I et workflow sættes rykkerne eksempelvis op således, at rykker nummer to sendes CC til brugerens chef.

Dubex tilbyder også helt valgfri forløb uden automatisk opfølgning. Erfaringen har vist, at gennemførselsgraden er meget højere på de ”strenge workflows”. Af kulturelle eller processuelle årsager har nogle kunder behov for de lette og frivilligt baserede workflows. Afklaring af dette og forventningsafstemning i forhold til gennemførselsgrad er en væsentlig del at Dubex’s onboardingproces.
Workflows i Activate LMS bruges også til at styre kampagneeksekvering med notifikationsmails, når der eks. skal udskiftes temaplakater og intranetartikler.
Dubex ønskede også at systemet automatisk kan sende et certifikat til brugerne når de har fuldført modulerne.

elearning certifikat

Ydermere havde Dubex det krav, at nye kunder skulle kunne opsættes på platformen i løbet af en time, forudsat at kunderne ikke ønskede specialdesignede workflows.
Activate LMS tilbyder alt dette, og tillader selvfølgeligt også, at der følges op på brugerne, efterhånden som behovet opstår.

Måling og rapportering af Awareness omkring IT sikkerhed

Forløbet starter og slutter med et anonymt spørgeskema, der måler den digitale adfærd og Awareness-graden omkring IT sikkerhed før læringsaktiviteterne sættes i gang. Ud fra denne måling fastsætter Dubex 1-3 KPI’er for kampagnen sammen med kunden. Efter kampagneforløbet gentages målingen. Adfærdsændringerne dokumenteres i en benchmark-rapport i LMS, der viser de to spørgeskema i samme rapport.

Elearning Rapport

Eksterne SCORM-pakker

En anden vigtigt ting for Dubex er at Activate LMS’ Eksterne SCORM-pakke funktion, der tillader at kunder, der ønsker at anvende deres egne LMS kan gøre det, samtidig med at det kun skal opdateres i Activate LMS. Det betyder også at Dubex har mulighed for at lukke ned for adgangen til et modul hvis en aftale ophører - noget der eller ikke normalt lader sig gøre.

Single Sign-on og Integration med AD

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt for Dubex at deres kunders brugere kan blive oprettet i systemet via synkronisering fra AD, samt at der mulighed for single sign on via ADFS. Dette er en stor fordel for både administratorer og brugere. Administratorer kan altid trække opdaterede rapporter, og skal ikke bøvle med oprettelse af brugere. Synkroniseringen sikrer også at nye medarbejdere ikke bliver glemt. For brugere betyder det, at de let kan komme i gang med at lære noget.

Vil du vide mere?

Dubex er en af vores seneste kunder på Activate LMS og er i hastig vækst. De presser os til at levere – på den gode måde - og vi synes at de er knalddygtige. Dubex har blandt andet e-learning moduler om Informationssikkerhed, Hackerens motiver og metoder, Social engineering, Phishing, Passwords, Sikker på nettet, Fysisk sikkerhed, Persondata og Informationssikkerhed.

Du kan læse mere om deres Awareness-uddannelsesprogram her: https://web.dubex.dk/services/awareness-uddannelsesprogram 

Du kan læse mere om Activate LMS her.

Har du lyst til at vide mere?

Så læs vores blog hvor du kan blive klogere på læring, e-læring og digital læring.

I bloggen deler vi viden og prøver ikke på at sælge dig noget som helst. Basta!

Vi håber bare, at du har gavn af det vi skriver og dermed er med til at opfylde vores mission om at skåne verden for kedelig læring.

 

Har du spørgsmål?  

Vi har mere end 20 års erfaring med læring, der gør en forskel, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.

Så kontakt os, og lad os hjælpe dig godt videre.