Udvikling af Elæring om Columna Cura for – og med - Aarhus kommune

I foråret 2016 blev vi kontaktet af Aarhus Kommunes digitaliseringsafdeling, som ønskede bistand til at køre et projekt i mål. Det overordnede mål var at udvikle elæring til at understøtte udrulning af et nyt borgerjournalsystem, Columna Cura. Columna Cura, der udvikles af virksomheden Systematic, skulle tages i brug af 5000 medarbejdere i Aarhus Kommunes ældrepleje et år senere. Digitaliseringsafdelingen har egen elæringsenhed der normalt tager sig af udvikling af elæringsindhold. Grundet en ledende medarbejders barsel samt omfanget af opgaven, blev vi kontaktet for at høre om vi kunne hjælpe.

Blended learning implementering

Elæringen skulle være det bærende element i implementeringen, men indgik i en samlet blended learning løsning med tilstedeværelsesundervisning, lokale implementeringsagenter og informationsvideoer og meget andet. Det er en af de største og mest professionelle læringsimplementeringer vi har medvirket i. Det var klogt og naturligt af Aarhus kommune at bruge så meget energi på at forberede og uddanne personalet, da Columna Cura, udover at være et helt nyt IT system, også skulle implementere Fælles Sprog III, En fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet der er udviklet af KL. Dette indebærer nye arbejdsgange og nye måder at tænke på.

Mange store udfordringer

En væsentlig udfordring ved opgaven var, at Columna Cura var et udviklingsprojekt som blev udviklet agilt. Det betød blandt andet at systemet ikke fungerede i ret lang tid før det skulle tages i brug. Det betød også at det ændrede sig hyppigt. Derudover var der nogle meget specifikke tekniske krav der skulle opfyldes. Sidst, men ikke mindst blev projektet udviklet i et samarbejde med Aarhus og Københavns kommune. Det betød at elæringsindholdet skulle udvikles således at der blev taget hensyn til de forskelligheder der er i de to kommuner, samtidig med at det blev så konkret som muligt.

Den store arbejdsbyrde betød også at vi havde vi brug for, i en periode, at øge elæringsenhedens produktionskapacitet. Denne opgave blev løst dels ved at in-source 5-6 freelancere, dels ved at ansætte nye medarbejdere.

Udvikling af mere end 6 timers elæring i Articulate Storyline

I løbet af projektet arbejdede vi blandt andet med følgende opgaver: Udvikling af det overordnede koncept, valg af udviklingsplatform, valg af udviklingsmodel, budgetter, ledelse, rekruttering af medarbejdere, didaktisk sparring og visualisering - og meget andet. Vi udviklede i alt 28 moduler i Articulate Storyline; mere end 6 timers elæring. Arbejdet blev udført i et tæt samarbejde med Aarhus Kommunes dygtige medarbejdere.

Det blev et samarbejde der strakte sig over mere end et år. Først fungerede vi som midlertidig afdelingsledelse. Da den ledende medarbejder vendte tilbage fra barsel, indgik vi i et effektivt ledelsesteam der forsatte indtil opgaven var løst.

Du kan se eksempler på nogle af de moduler vi udviklede her:

Sådan virker Cura

Introduktionsmodul. Kommunikationen er en dialog i mellem en rigtig filmet person og en animeret figur..

Arbejd med Aftaler i dag

Dette moduler er mere "klassisk" software systemtræning. Dog med det twist at brugeren i høj grad bliver bedt om at prøve sig frem - dog uden at blive ladt i stikken.

Har du lyst til at vide mere?

Så læs vores blog hvor du kan blive klogere på læring, e-læring og digital læring.

I bloggen deler vi viden og prøver ikke på at sælge dig noget som helst. Basta!

Vi håber bare, at du har gavn af det vi skriver og dermed er med til at opfylde vores mission om at skåne verden for kedelig læring.

 

Har du spørgsmål?  

Vi har mere end 20 års erfaring med læring, der gør en forskel, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.

Så kontakt os, og lad os hjælpe dig godt videre.