Myte: Hjernen er opdelt i en kreativ højre halvdel og logisk venstre halvdel

Hjernen kan opdeles i to halvdele, højre og venstre hjernehalvdel.

Der findes der en visuel cortex både i højre og venstre halvdel. Den højre tager sig af synsindtryk fra venstre øje, og venstre side tager sig af højre øje, og sådan er de forskellige funktioner dubleret i begge hjernehalvdele - med visse variationer. Højre og venstre hjernehalvdel er forbundet af en struktur, der hedder corpus callosum, som sørger for, at de to halvdele ”taler sammen”.  

Der er også forskelle på de to hjernehalvdele, men ikke som en populær myte påstår:

Du har sikkert hørt, at den højre halvdel er kreativ, og venstre halvdel er logisk?

Det kan endda være, at du har genfortalt det til andre?  Det har jeg desværre selv gjort - i den tro, at det var sandt. En google søgning på: ’hjerne højre kreativ venstre logik halvdel’ giver ca. 10.200 resultater, så noget tyder på, at der er mange, der tror på teorien.

Teorien påstår, at de centre, der styrer vores ”matematiske sans” findes i venstre hjernehalvdel, og at det der styrer kreativitet og intuition findes i højre hjernehalvdel.  Teorien påstår også, at venstre halvdel bruger logik og er detaljeorienteret og højre halvdel er følelsesmæssig og helhedsorienteret. Og sådan kan man blive ved med en lang række ting, der påstås findes i enten den ene eller anden hjernehalvdel. Det påstås også, at personer har en dominant hjernehalvdel, og at en persons stærke sider og væremåde i høj grad vil være præget af hjernedominansen.

Her kan du se et skema over den påståede opdeling. (Kilde: http://www.dysleksi-i-fokus.dk/index.php/hvad-er-ordblindhed-og-dysleksi/hjernens-funktion.)

Venstre hjernehalvdel: 
"Den logiske hjerne"

 

Højre hjernehalvdel: 
"Den kreative hjerne"

 

Styrer højre side af kroppen
Bruger logik
Detaljeorienteret 
Ord og sprog
Nutid og fortid
Matematik og forskning
Viden
Kender navne på ting
Analytisk 
Laver strategier
Praktisk

Styrer venstre side af kroppen 
Bruger følelser
Helhedsorienteret
Billeddannelse
Nutid og fremtid 
Filosofi og kunst
Tro
Kender tings funktioner
Fantasifuld
Ser muligheder
Impulsiv

 

Grundlaget for teorien opstod formentligt i midten af 1800-tallet, da to neurologer, Broca og Wernicke, opdagede, at patienter, der havde svært ved at kommunikere havde skader i et område, der hedder venstre temporal lobe. Så de foreslog, at sprog blev styret i venstre side af hjernen. Ideen blev vel taget imod, og forfatteren(!) Robert Louis Stevenson introducerede herefter ideen om en logisk venstre hjernehalvdel, der konkurrerede med en følelsesmæssig højre hjernehalvdel, repræsenteret med hans figurerer Dr. Jekyll og Mr. Hyde. 

Roger Sperry undersøgte i 1960’erne såkaldte split brain-patienter. Det var epilepsipatienter, der havde fået skåret forbindelserne imellem de to hjernehalvdele, corpus callosum, over. Sperry fandt på den baggrund ud af, at forskellige opgaver blev løst i forskellige halvdele af hjernen. Blandt andet fandt han, at venstre side af hjernen tager sig af analytiske og verbale opgaver, og højre tager sig af rumlig opfattelse og bidrager med emotionel kontekst til sprog. Der er et stykke vej til at konkludere, at det også forholder sig på samme måde i raske, intakte hjerner.

Det ER rigtigt, at der er forskel på højre og venstre hjernehalvdel. Men kreativ-højre/logisk-venstre hjernehalvdel teorien er alt for simplificeret: de fleste processer i hjernen sker i et samspil med mange andre områder i hjernen. Medmindre du er hjerneforsker, så har du ikke indsigt nok til at kunne anvende viden om disse forskelle til noget som helst.

Der er heller ikke noget forskning, der tyder på, at vi har en præference for at bruge enten den ene eller anden halvdel af hjernen – tværtimod. Der er faktisk forskning der peger på, at der er sammenhæng mellem, hvor mange forbindelser vi har imellem forskellige områder i hjernen - eksempelvis imellem højre og venstre hjernehalvdel - og på, hvor kreative vi er. Kilde: https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-athletes-way/201702/highly-creative-people-have-well-connected-brain-hemispheres

På engelsk kaldes teorien for brain hemispheric lateralization og en google søgning på ’hemispheric brain lateralization myth’ giver 52.900 resultater. Det er spændende læsning, men for at gøre det kort, så vil jeg opsummere, at teorien om en kreativ højre halvdel og logisk venstre halvdel er pseudovidenskab.

Tomas Lund er ekspert indenfor læring og elæring.

comments powered by Disqus

Har du lyst til at vide mere?

Så læs vores blog hvor du kan blive klogere på læring, e-learning og digital læring.

I bloggen deler vi viden og prøver ikke på at sælge dig noget som helst. Basta!

 

Har du spørgsmål?  

Vi har mere end 20 års erfaring med læring, der gør en forskel, så vi kan helt sikkert også hjælpe dig.

Kontakt os, og lad os hjælpe dig godt videre.